هیأت علمی نمونه کشوری > فرآیند انتخاب هیأت علمی نمونه کشوری

قابل توجه کلیه اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه:

توضیحات:
1- از آنجائیکه دانشگاه بایستی تا ابتدای بهمن ماه فرمهای متقاضیان را مورد بررسی قرار داده و به مر کز هیأت های امنا و ممیزه وزارت علوم ارسال نماید، لذا آخرین تاریخ تکمیل و ارسال فرمها به دبیرخانه هیأت ممیزه تا پایان آذرماه سال جاری(97) می باشد
2- کلیه فرمهای مورد نیاز و دستورالعمل به پیوست می باشد. لذا قبل از تکیمل فرمهای مربوطه از ریز امتیازات آن اطلاع حاصل نمایید.
3 -علاوه بر فرمهای مذكور مدارك مورد نياز درخصوص هر يک از افراد پيشنهادی عبارتند از:
الف- تصوير آخرين حكم كارگزيني؛
ب- تصوير كارت ملي؛

بخشنامه شماره ۱۵/۱۸۶۰۹۴ مورخ ۹۷/۸/۱ در خصوص انتخاب هیأت علمی نمونه کشوری سال ۹۷ 

**دستورالعمل انتخاب استاد نمونه كشوري**

پیوستها:
  پیوست2:جدول امتیازات     

 پیوست3:  شيو­نامه نحوه امتيازدهي فعاليت­هاي چهارگانه   

  پیوست4:شرح حال مختصر عضو هیأت علمی متقاضی     
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند