برگزاری انتخابات

فرآیند برگزاری انتخابات هیأت ممیزه دانشگاه


شیوه نامه برگزاری انتخابات اعضای هیأت ممیزه مصوب جلسه 112 مورخ 95/9/1 و اصلاحیه جلسه 135 مورخ 97/7/29 شورای دانشگاه


برنامه زمانبندی برگزاری انتخابات هیأت ممیزه :

* شنبه 97/8/19 لغایت دوشنبه (عصر) 97/8/21: ثبت نام متقاضیان عضویت در هیأت ممیزه و کمیسیون های تخصصی (با تکمیل فرم اعلام داوطلبی)

سه شنبه 97/8/22: بررسی صلاحیت متقاضیان ثبت نامی توسط رییس دانشکده با مشارکت معاونین آموزشی و پژوهشی دانشکده.
چهارشنبه 97/8/23: اعلام اسامی متقاضیان واجد شرایط و تأیید شده توسط هیأت رئیسه دانشکده به دبیرخانه هیأت ممیزه.
شنبه 97/8/26: اعلام اسامی نامزدهای تأیید شده از سوی دبیرخانه هیأت ممیزه دانشگاه به رئیس هر دانشکده.
یکشنبه 27 و دوشنبه 97/8/28: اعلام عمومی اسامی نامزدهای تأیید شده در هر دانشکده و تبلیغات نامزدها.

سه شنبه 97/8/29:  برگزاری انتخابات از ساعت 8 لغایت 12.

پس از خاتمه زمان فوق بلافاصله، نتایج شمارش آراء و اسامی منتخبین هر دانشکده جهت عضویت در هیأت ممیزه و کمیسیون¬های تخصصی به تعداد دو برابر سهمیه هر دانشکده و مطابق با فرم صورتجلسه شمارش آراء تا پایان وقت اداری 97/8/29 به دبیرخانه هیأت ممیزه ارسال گردد.

اعلام داوطلبی نامزدهای انتخابات هیأت ممیزه و کمیسیون تخصصی (با توجه به شرایط نامزدها در شیوه نامه)
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند