تقویم جلسات

تقویم رویدادها

<مهر 1397>
شیدسچپج
31
---
1
---
2
---
3
---
4
---
5
---
6
---
7
---
8
---
9
---
10
---
11
---
12
---
13
---
14
---
15
---
16
---
17
---
18
---
19
---
20
---
21
---
22
---
23
---
24
---
25
---
26
---
27
---
28
---
29
---
30
---
1
---
2
---
3
---
4
---
5
---
6
---
7
---
8
---
9
---
10
---
11
---

لیست رویدادها

جلسه آتی هیأت ممیزه دانشگاه بوعلی سینا

محل برگزاری: سازمان مرکزی دانشگاه- طبقه دوم- سالن جلسات فجر


تاریخ شروع: 1396/11/23
تاریخ پایان: 1396/11/23

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند