ارتباط با ما


آدرس دبیرخانه هیأت ممیزه؛ همدان - بلوار شهید احمدی روشن - دانشگاه بوعلی سینا- سازمان مرکزی دانشگاه- طبقه دوم- اتاق ۷ - دبیرخانه هیأت ممیزه

شماره تماس؛

تلفکس:  38381380-081

داخلی:  491- 404 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند