شرح وظایف دبیر هیأت ممیزه دانشگاه­:

  • بررسی تقاضای اعضاء هیأت علمی جهت ارتقاء مرتبه، تبدیل وضع، احتساب سنوات و استفاده از فرصت مطالعاتی، سهمیه بورس مربیان و ادامه همکاری اعضاء هیأت علمی پس از بازنشستگی با هماهنگی رئیس هیأت ممیزه.
  • انجام مکاتبات لازم با دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه به منظور وصول مدارک محرمانه از قبیل: ارزیابی کیفیت  و کمیت تدریس، ارزیابی  مدارک تحصیلی، ریز نمرات و ... .
  • بررسی نهائی پرونده­های تأیید شده توسط کمیسیون تخصصی جهت طرح در هیأت ممیزه.
  • طرح پرونده­های متقاضیان در جلسه هیأت ممیزه دانشگاه­.
  • ابلاغ مصوبات هیأت ممیزه به دانشگاه­ که زیر مجموعه این هیأت ممیزه می­ باشند.
تلفن:  38271061 - 081  ؛ فاكس: 38273079 – 081
نشانی: همدان ـ خيابان شهيد فهميده ـ روبروی پارک مردم ـ سازمان مرکزی دانشگاه بوعلي سينا


 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند