ارتقاء مرتبه 2 عضو هیأت علمی دانشگاه

 
کد خبر: 12454    1396/12/07

در هفتمین نشست از دور هشتم هیأت ممیزه دانشگاه که در روز دوشنبه مورخ 30 بهمن ماه 1396 برگزار گردید، آقای دکتر جواد بهنامیان (گروه آموزشی مهندسی صنایع) از مرتبه استادیاری به دانشیاری و آقای دکتر مرتضی قائمی (گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی) از مرتبه دانشیاری به استادی ارتقاء مرتبه یافتند.

ضمن عرض تبریک به این عزیزان، توفیقات روز افزون برای ایشان از خداوند متعال خواستاریم. 
 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند