مراحل و دستورالعمل انتخاب استاد ممتاز

 
کد خبر: 15798    1397/03/08

  باسلام و تحيت

احتراماً با عنايت به دستور العمل نحوه ي انتخاب استاد ممتاز (موضوع ماده 118 آيين نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي) به استحضار مي رساند،  به منظور بزرگداشت و ارج نهادن به استادان برجسته دانشگاه، اعضاي محترم هيأت علمي با مرتبه ي استادي كه به مقام شامخ فرهنگي، تربيتي، اجتماعي، آمو.شي، علمي-پژوهشي و.... در سطح ملي و يا بين المللي رسيده¬اند و داراي كيفيت آموزشي و حسن شهرت اخلاقي و معنوي مي باشند، طبق ضوابط دستورالعمل فوق الذكر پس از طي مراحل زير به عنوان استاد ممتاز انتخاب و طي مراسم ويژه اي درجه استاد ممتازي دانشگاه به آنان اعطا، مي شود.
مراحل تشكيل پرونده استاد ممتازي:
1) دريافت و تكميل فرم مربوطه ( فرم ارتقاء مرتبه علمي موجود در سايت دبيرخانه هيأت مميزه دانشگاه)
2) تحويل فرم تكميل شده به همراه كليه مستندات به رئيس دانشكده مربوطه و  بررسي اوليه پرونده از لحاظ احراز بندهاي وتوئي آئين نامه استاد ممتازي 
4) ارجاع مفاد بندهاي فرهنگي و آموزشي و پژوهشي به واحدهاي ذيربط جهت اخذ استعلام هاي فرهنگي و آموزشي و تشكيل كميسيون تخصصي پس از احراز شرايط استاد ممتازي (توسط معاونت پژوهشي)
ساير مراحل بررسي و انتخاب استاد ممتاز دانشگاه بر اساس مواد 5،6 و 7 دستورالعمل نحوه انتخاب استاد ممتاز اجرا خواهد گرديد.
(دستورالعمل نحوه انتخاب استاد ممتاز به پيوست مي باشد.)  

http://hmd.basu.ac.ir/

دستورالعمل نحوه انتخاب استاد ممتاز 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند