ارتقاء مرتبه 2 عضو هیأت علمی دانشگاه

 
کد خبر: 16120    1397/05/23

در دهمین نشست از دور هشتم هیأت ممیزه دانشگاه بوعلی سینا، که در روز دوشنبه 22 مرداد ماه 1397 برگزار گردید. اعضاء هیأت ممیزه دانشگاه پس از بررسی های لازم به ارتقاء مرتبه علمی از استادیاری به دانشیاری آقایان دکتر حسین حاجی آقاعلیزاده (رشته مهندسی بیوسیستم)  ودکتر حسین محققی (رشته روانشناسی) رأی مثبت دادند.

ضمن عرض تبریک توفیقات روز افزون ایشان را از خداوند متعال خواستاریم.

دبیرخانه هیأت ممیزه دانشگاه

  
 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

کارکنان دانشکده کشاورزی
24/05/1397 08:34
ضمن تبریک به آقای دکتر علیزاده موفقیت روز افزون ایشان را از خداوند متعال خواستاریم.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند