ترتیب نقش دانشجو و اساتید در مقالات مستخرج از رساله

 
کد خبر: 16376    1397/07/10

ح- عدم رعایت حقوق مالکیت معنوی و مسئولیت پژوهش انجام شده

35- چاپ مقاله توسط دانشجو (پس از فارغ­التحصیلی) بطوری که استاد(ان) راهنما و یا همکاران فعالیت علمی از مفاد آن مطلع نباشند.

36- نپذیرفتن مسئولیت محتوای مقاله (صحت مطالب مندرج در مقاله)، توسط نویسندگان آن.

37- عدم پذیرش مسئولیت گروه پژوهشی و صحت کل پژوهش توسط نویسنده­ی مسئول.

38- عدم سپاسگزاری از افراد حقیقی و حقوقی مشارکت کننده در پژوهش، در بخش سپاسگزاری که نویسنده یا نویسندگان براساس مستندات، ملزم به ذکر نام آنها بوده­اند.

39- انتساب غیرواقعی پژوهش به مؤسسه­ای که نقشی در اصل پژوهش مربوطه یا در فعالیت حرفه­ای فرد نویسنده نداشته است.

40- عدم رعایت ترتیب درج اسامی در مقالات مستخرج از پایان­نامه به ترتیب، اسم دانشجو، استاد(ان) راهنما و استاد(ان) مشاور.

41- عدم پاسخگویی استاد راهنما نسبت به محتوای پایان­نامه (درستی/ نادرستی) به عنوان شخص مسئول.

42- اضافه نمودن اسم افراد در مقاله جهت ارتقای اعتبار مقاله بدون اطلاع آنها.

43- دادن اطلاعات پایان­نامه دانشجوی در حال دفاع یا فارغ­التحصیل توسط استاد(ان) راهنما یا مشاور، به دیگران و چاپ آن در قالب مقاله حتی در صورت ذکر نام دانشجو یا انتشار آن بصورت پایان­نامه افراد دیگر.

44- مصادره یا سوء استفاده از ایده­ها یا اطلاعات یک اثر تحت داوری توسط سردبیران و داوران این آثار که برای مجلات، کنفرانس­ها و ... ارسال شده است.

45- انتشار نتایج طرح­های پژوهشی، پایان­نامه­ها و رساله­ها توسط دانشجویان و اعضای هیأت علمی در قالب کتاب، مقاله و ... بدون هماهنگی و اخذ مجوز از معاونت پژوهشی دانشگاه به عنوان مالک حقوق مادی و معنوی این دست پژوهش­ها.

46- چاپ مقالات با استفاده از پایان­نامه دانشجویی توسط استاد راهنما یا مشاور بدون درج نام دانشجو و یا همکار پایان­نامه و رساله.

جهت مطالعه کامل مصادیق و دستورالعمل تخلفات پژوهشی کلیک نمایید. 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند