اسامی نامزدهای واجد شرایط انتخابات هیأت ممیزه دانشگاه

 
کد خبر: 17541    1397/08/26

فهرست متقاضیان شرکت در انتخابات هیأت ممیزه و کمیسیون تخصصی، که به استناد ماده(1) شیوه نامه برگزاری انتخابات هیأت ممیزه مصوب شورای دانشگاه مورد بررسی قرار گرفته و  واجد شرایط نامزدی انتخابات فوق الذکر می باشند، به ترتیب نام دانشکده و نام و نام خانوادگی افراد، اطلاع رسانی می گردد.

جهت مشاهده لیست به سایت هیأت ممیزه / برگزاری انتخابات / اسامی نامزدها مراجعه نمایید.

http://hmd.basu.ac.ir/برگزاری انتخابات / اسامی نامزدها.aspx

 

دبیرخانه هیأت ممیزه دانشگاه 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند