ارتقاء مرتبه 3 عضو محترم هیأت علمی دانشگاه

 
کد خبر: 17573    1397/09/03

در دوازدهمین نشست از دور هشتم هیأت ممیزه دانشگاه که روز دوشنبه 28 آبان 97 در سالن فجر سازمان مرکزی برگزار گردید، پس از بررسی پرونده های ارجاعی به دبیرخانه هیأت ممیزه دانشگاه آقایان دکتر احمد مهرابی رحمان پور ( گروه آموزشی فیزیک) ، دکتر اصغر میرزائی اصل ( گروه آموزشی بیوتکنولوژی) و خانم دکتر سنبل ناظری ( گروه آموزشی بیوتکنولوژی) از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقاء مرتبه یافتند.

ضمن عرض تبریک به این عزیزان از خداوند متعال توفیقات روز افزون ایشان را خواستاریم.

دبیرخانه هیأت ممیزه دانشگاه 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند