ارتقاء مرتبه علمی 4 عضو هیأت علمی دانشگاه

 
کد خبر: 5770    1395/08/22

در سیزدهمین نشست از دور هفتم هیأت ممیزه دانشگاه که در روز دوشنبه مورخ 17 آبان ماه برگزار گردید. آقایان دکتر آرش فتاح الحسینی (گروه آموزشی مهندسی مواد)، دکتر موسی اعظمی ( گروه آموزشی ترویج و آموزش کشاورزی) ، دکتر سیدرسول عمادی (گروه آموزشی تکنولوژی آموزشی) و دکتر سید حسن علوی(گروه آموزشی ریاضی-جبر) از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقاء مرتبه یافتند.

ضمن عرض تبریک به این عزیزان، توفیقات روز افزون برای ایشان از خداوند متعال خواستاریم.

  

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند