کد خبر: 16439    1397/07/24
ارتقاء مرتبه 4 عضو محترم هیأت علمی دانشگاه
ارتقاء مرتبه 4 عضو محترم هیأت علمی دانشگاه
کد خبر: 16376    1397/07/10
ترتیب نقش دانشجو و اساتید در مقالات مستخرج از رساله
مصادیق و دستورالعمل تخلفات پژوهشی دانشگاه مصوب سال 1393 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
کد خبر: 16120    1397/05/23
ارتقاء مرتبه 2 عضو هیأت علمی دانشگاه
ارتقاء مرتبه 2 عضو هیأت علمی دانشگاه
کد خبر: 16050    1397/04/27
ارتقاء مرتبه 4 عضو محترم هیأت علمی دانشگاه
ارتقاء مرتبه 4 عضو هیأت علمی دانشگاه
کد خبر: 15956    1397/04/12
گزارش عملکرد ستاد بزرگداشت دهه سرآمدی آموزش دانشگاه
اعضاء هیأت علمی برتر گروه های آموزشی و نتایج مسابقات ورزشی دهه سرآمدی آموزش دانشگاه در ویژه نامه دهه سرآمدی آموزش سال 97
کد خبر: 15798    1397/03/08
مراحل و دستورالعمل انتخاب استاد ممتاز
مراحل و دستورالعمل نحوه انتخاب استاد ممتاز
کد خبر: 15742    1397/02/26
ارتقاء مرتبه 4 عضو هیأت علمی دانشگاه
ارتقاء به مراتب بالاتر 4 عضو هیأت علمی دانشگاه
کد خبر: 12516    1396/12/16
ضوابط و مقرات خاص هیأت ممیزه دانشگاه
ضوابط و مقرات خاص هیأت ممیزه دانشگاه(در مورد مفاد ماده 3 آئین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی مصوب 18-12-94)
کد خبر: 12454    1396/12/07
ارتقاء مرتبه 2 عضو هیأت علمی دانشگاه
ارتقاء مرتبه 2 عضو هیأت علمی دانشگاه
کد خبر: 12152    1396/10/27
مصوبه « اصلاحیه امتیازات برای تبدیل وضعیت استخدامی اعضاء هیأت علمی
به پیوست مصوبه «اصلاحیه امتیازات مورد نیاز برای تبدیل وضعیت استخدامی اعضاء هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی»
 |<  < 1 2 3  >  >| 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند