کد خبر: 17741    1397/10/08
پایان فعالیت هشتمین دور هیأت ممیزه و ارتقاء 4 عضو هیأت علمی دانشگاه
پایان فعالیت هشتمین دوره هیأت ممیزه دانشگاه
کد خبر: 17573    1397/09/03
ارتقاء مرتبه 3 عضو محترم هیأت علمی دانشگاه
ارتقاء مرتبه علمی 3 عضو محترم هیأت علمی دانشگاه
کد خبر: 17541    1397/08/26
اسامی نامزدهای واجد شرایط انتخابات هیأت ممیزه دانشگاه
اسامی نامزدهای واجد شرایط انتخابات هیأت ممیزه و کمیسیون های تخصصی
کد خبر: 17508    1397/08/15
برگزاری انتخابات اعضای هیأت ممیزه و کمیسیون های تخصصی وابسته
بیانیه شماره 1 دبیرخانه هیأت ممیزه دانشگاه
کد خبر: 16439    1397/07/24
ارتقاء مرتبه 4 عضو محترم هیأت علمی دانشگاه
ارتقاء مرتبه 4 عضو محترم هیأت علمی دانشگاه
کد خبر: 16376    1397/07/10
ترتیب نقش دانشجو و اساتید در مقالات مستخرج از رساله
مصادیق و دستورالعمل تخلفات پژوهشی دانشگاه مصوب سال 1393 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
کد خبر: 16120    1397/05/23
ارتقاء مرتبه 2 عضو هیأت علمی دانشگاه
ارتقاء مرتبه 2 عضو هیأت علمی دانشگاه
کد خبر: 16050    1397/04/27
ارتقاء مرتبه 4 عضو محترم هیأت علمی دانشگاه
ارتقاء مرتبه 4 عضو هیأت علمی دانشگاه
کد خبر: 15956    1397/04/12
گزارش عملکرد ستاد بزرگداشت دهه سرآمدی آموزش دانشگاه
اعضاء هیأت علمی برتر گروه های آموزشی و نتایج مسابقات ورزشی دهه سرآمدی آموزش دانشگاه در ویژه نامه دهه سرآمدی آموزش سال 97
کد خبر: 15798    1397/03/08
مراحل و دستورالعمل انتخاب استاد ممتاز
مراحل و دستورالعمل نحوه انتخاب استاد ممتاز
 |<  < 1 2 3  >  >| 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند