آدرس دبیرخانه هیأت ممیزه؛ همدان - بلوار شهید احمدی روشن - دانشگاه بوعلی سینا- سازمان مرکزی دانشگاه- طبقه دوم- اتاق ۷ - دبیرخانه هیأت ممیزه