اخبار

در چهارمین نشست از دوره دهم هیأت ممیزه دانشگاه که در روز دو‌شنبه 10 خرداد ماه برگزار گردید، با رأی اعضاء آقایان دکتر  حمیدرضا کرمی  (عضو محترم هیأت علمی گروه مهندسی برق)، دکتر  ...

چهارشنبه، ۱۲ خرداد ۱۴۰۰