اخبار

در نهمین نشست از دوره دهم هیأت ممیزه دانشگاه، با رأی اعضاء،   دکتر فرهاد سراجی ،   دکتر محمدرضا یوسف‌زاده چوسری  (اعضای محترم هیأت علمی گروه علوم تربیتی) و  دکتر مهرداد...

شنبه، ۲۴ مهر ۱۴۰۰