اخبار

در پنجمین نشست از دوره دهم هیأت ممیزه دانشگاه که در روز دو‌شنبه 31 خرداد ماه برگزار گردید، با رأی اعضاء آقای دکتر  حسن ساری‌خانی  (عضو محترم هیأت علمی گروه باغبانی)  از مرتبه ...

شنبه، ۵ تیر ۱۴۰۰