فرم پیشنهاد داوران پرونده ارتقاء از گروه آموزشی به رئیس کمیته منتخب

بر اساس بند 3 ماده 10 دستورالعمل طرز تشکیل هیأت ممیزه و وظایف و اختیارات آن (ابلاغ‌شده در تاریخ 1401/1/6)، داوران پیشنهادی گروه مربوط با تأیید رئیس محترم کمیته منتخب دانشکده برای حضور در جلسه کمیته منتخب، انتخاب می‌شوند.

لازم است گروه مربوط، دست‌کم 15 نفر داور متخصص در رشته و گزایش متقاضی به رئیس دانشکده پیشنهاد نماید.
****************************************************************************

فرمهای مورد استفاده بر اساس آئین‌نامه (جدید) سال ۱۳۹۵ (مصوب 1394/12/18):
 
از تاریخ 1395/10/01 کلیه متقاضیان ارتقاء بایستی پس از تکمیل فرمهای زیر درخواست خود را به دبیرخانه کمیته منتخب ارائه نمایند:
 خلاصه وضعیت متقاضی ارتقاء 
 
شایسته است متقاضیان گرامی در تکمیل فرم‌های خلاصه گزارش‌نامه علمی و گزارش‌نامه علمی، موارد زیر را رعایت نمایند:
1- در بند 3-1 همه مقالات (اعم از ISI، ISC، Scopus  و مقالات منتشرشده در نشریات فارسی -بدون تفکیک آنها به مقالات انگلیسی و فارسی-) و همچنین مقالات بندهای 3-5 و 3-6 را بر اساس تاریخ از قدیم به جدید درج نمایند.
2- مشخصات نشریه از قبیل ضریب تأثیر، ضریب تأثیر متوسط و چارک (Q) نیز بر اساس آخرین اطلاعات مندرج در صفحات مرتبط، درج گردد.
3- چارک نشریات خارجی بر اساس آخرین اطلاعات مندرج درنظام رتبه‌بندی Scimago، درج گردد.