رئیس هیأت ممیزه دانشگاه


دکتر یعقوب محمدی فر
- رئیس هیأت ممیزه دانشگاه -
تحصیلات : استاد

ایمیل : mohamadifar@basu.ac.ir

تلفن : 38381601-081


داخلی : 411
طیبه نوروزی
- کارشناس دبیرخانه هیأت ممیزه -
تحصیلات : کارشناس

ایمیل :

تلفن : 38381601-081


داخلی : 491
سیده معصومه موسوی
- مسئول دبیرخانه هیأت ممیزه دانشگاه -
تحصیلات : کارشناسی ارشد

ایمیل :

تلفن : 38381601-081


داخلی : 491