ارتقاء سه نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه

ارتقاء سه نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

در چهارمین نشست از دوره دهم هیأت ممیزه دانشگاه که در روز دو‌شنبه 10 خرداد ماه برگزار گردید، با رأی اعضاء آقایان دکتر حمیدرضا کرمی (عضو محترم هیأت علمی گروه مهندسی برق)، دکتر محمدرضا پژوهی الموتی (عضو محترم هیأت علمی گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی) و دکتر هاشم مظاهری (عضو محترم هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک) از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقاء مرتبه یافتند.