ارتقاء مرتبه علمی دو نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه

ارتقاء مرتبه علمی دو نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

در هفتمین نشست از دوره دهم هیأت ممیزه دانشگاه، با رأی اعضاء، آقایان دکتر سید سعید موسوی (عضو محترم هیأت علمی گروه زراعت و بیوتکنولوژی) و دکتر علی عزیزی (عضو محترم هیأت علمی گروه باغبانی) از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقاء مرتبه یافتند. ضمن عرض تبریک به این بزرگواران، توفیقات روز افزون را برای ایشان آرزومندیم.