ارتقاء مرتبه علمی دو نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه

ارتقاء مرتبه علمی دو نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

در نوزدهمین نشست از دوره دهم هیأت ممیزه دانشگاه که در روز دوشنبه 23 آبان ماه 1401 برگزار گردید، با رأی اعضاء آقایان دکتر ابراهیم احمدی  (عضو محترم هیأت علمی گروه آموزشی مهندسی بیوسیستم) و دکتر حمید سپهردوست (عضو محترم هیأت علمی گروه آموزشی علوم اقتصادی) از مرتبه دانشیاری به استادی ارتقاء مرتبه یافتند.

 

ضمن عرض تبریک به این بزرگواران، توفیقات روزافزون را برای ایشان آرزومندیم.