ارتقاء مرتبه علمی چهار نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه

ارتقاء مرتبه علمی چهار نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

در نهمین نشست از دوره دهم هیأت ممیزه دانشگاه، با رأی اعضاء، دکتر فرهاد سراجی، دکتر محمدرضا یوسف‌زاده چوسری (اعضای محترم هیأت علمی گروه علوم تربیتی) و دکتر مهرداد نغزگوی کهن (عضو محترم هیأت علمی گروه زبان‌شناسی) از مرتبه دانشیاری به استادی و دکتر اصغر سیف (عضو محترم هیأت علمی گروه آمار) از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقاء مرتبه یافتند.

 

 

ضمن عرض تبریک به این بزرگواران، توفیقات روز افزون را برای ایشان آرزومندیم.

دانلود فایل