ارتقاء یک نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه

ارتقاء یک نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

ارتقاء اعضای هیأت علمی

در سومین نشست از دوره دهم هیأت ممیزه دانشگاه که در روز دو‌شنبه 27 اردیبهشت ماه برگزار گردید، با رأی اعضاء آقای دکتر حمید اصفهانی (عضو محترم هیأت علمی گروه مهندسی مواد) از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقاء مرتبه یافتند.