ارتقاء یک نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه

ارتقاء یک نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

در پنجمین نشست از دوره دهم هیأت ممیزه دانشگاه که در روز دو‌شنبه 31 خرداد ماه برگزار گردید، با رأی اعضاء آقای دکتر حسن ساری‌خانی (عضو محترم هیأت علمی گروه باغبانی) از مرتبه دانشیاری به استادی ارتقاء مرتبه یافتند.