اخبار

دو نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه به رتبه‌ دانشیاری و استادی ارتقاء یافتند.   در پانزدهمین نشست از دوره دهم هیأت ممیزه دانشگاه که در روز دوشنبه 19 اردیبهشت ماه برگزار گردید، با رأی...

دوشنبه، ۹ اسفند ۱۴۰۰